Desenvolupament Corporatiu

La Direcció de Desenvolupament Corporatiu de UIC Barcelona, en col·laboració amb la Junta de Govern, el Consell Assessor Universitari i l’Agrupació Alumni, es proposa:

  • Estrènyer les relacions amb l’entorn institucional, empresarial i social de la Universitat.
  • Augmentar la projecció social de la Universitat i el coneixement dels projectes i les activitats que duu a terme: donar a conèixer UIC Barcelona com a generadora de coneixement que ajudi al progrés social i a la innovació en l’entorn social.
  • Fomentar la col·laboració econòmica de persones i entitats que permeti el finançament de la recerca, la formació acadèmica del professorat, els programes de beques, la dotació material i els projectes d’inversió en noves instal·lacions de la Universitat.