Fons acadèmic i de recerca

Els centres universitaris són un dels pilars fonamentals de la recerca en qualsevol societat. La mesura en la qual les universitats generin coneixement serà un dels puntals perquè l’economia i el conjunt de la societat responguin a les exigències actuals.

A l’Escola de Doctorat de UIC Barcelona promovem i coordinem els programes de doctorat. Aquests programes porten a la creació de coneixement a través de recerques d’alt nivell. Les beques busquen, d’una banda, donar suport a la formació d’especialistes i professionals qualificats i, de l’altra, generar personal científic, tant investigadors com tècnics, per atreure talent a la Universitat.

El coneixement que generem, fonamentalment a través de les activitats de recerca, ha de sortir de la Universitat per complir la seva funció essencial per al conjunt de l’economia i la societat.

Per ajudar la Universitat en la tasca de desenvolupament acadèmic dels seus professors i en l’impuls i la promoció de la recerca, constituïm el Fons acadèmic i de recerca.

El componen aportacions econòmiques de persones físiques i entitats públiques i privades. El seu únic objectiu és el sosteniment econòmic de les activitats dirigides a la formació del claustre de professors i possibles candidats. També la viabilitat dels contractes de becaris, doctorands i les actuacions estratègiques en el foment i suport a les línies d’investigació de més projecció social i retorn a UIC Barcelona.

La fórmula financera d’endowment, amb la qual es projecta aquest fons, consisteix a utilitzar només els rendiments anuals que genera per aplicar-los als projectes estratègics. En els propers anys, una part de les donacions es destinarà a nodrir aquest fons.

El Fons acadèmic i de recerca es proposa d’atendre:

  • La dotació del premi anual del concurs UIC Barcelona de recerca 
  • Les beques CAU de formació del professorat
  • Les beques CAU d’innovació educativa
  • Els ajuts a l’Escola de Doctorat UIC Barcelona
  • Les beques Junior Faculty
  • Els programes de foment de projectes de recerca
  • Els programes de suport a la formació i incorporació de personal docent i investigador
  • Els programes de suport a activitats de difusió científica

 

Col·labora en els projectes de UIC Barcelona

Si estàs interessat a col·laborar amb UIC Barcelona en algun dels seus projectes, si us plau, contacta amb Desenvolupament Corporatiu.