Responsabilitat social empresarial

La responsabilitat social empresarial (RSE) fa referència al compromís social que ha de tenir tota empresa: consolidar llocs de treball, vendre bons productes i serveis a un preu just i crear riquesa en el seu entorn. A més, la societat exigeix cada vegada més empreses que assumeixin responsabilitats ètiques i filantròpiques: empreses honestes compromeses amb el bé comú. Exercir com a empresa comporta tota una sèrie de responsabilitats: 

Responsabilitats econòmiques

 • Generar recursos per retribuir els accionistes, pagar els treballadors, entre d’altres
 • Ser ètic

Responsabilitats legals

 • Complir amb la llei
 • Estar d’acord amb les lleis

Responsabilitats filantròpiques

 • Ser un bon ciutadà corporatiu
 • Contribuir amb recursos a la comunitat

Responsabilitats ètiques

 • Complir els principis i normes ètiques acceptades per la societat
 • L’empresa ha d’assumir la seva responsabilitat social no únicament actuant correctament com a entitat empresarial, sinó que, a més, ha de fer el següent:
 • Intervenir activament en el desenvolupament de la comunitat
 • Liderar la cultura
 • Donar suport a l’educació i la recerca
 • Protegir el medi ambient
 • Afavorir les polítiques de benestar social

La col·laboració d’una empresa amb la Universitat és una manera de concretar la responsabilitat social filantròpica de l’empresa. Alhora, és una de les maneres en què la Universitat desenvolupa la seva pròpia responsabilitat social, ja que abocar la seva activitat en la societat.

A UIC Barcelona col·laborem amb el teixit empresarial a través de:

 • El Consell Assessor Universitari, del qual formen part empresaris.
 • La formació pràctica dels nostres alumnes en empreses.
 • Els nostres professors associats que incorporen l’experiència professional a la seva tasca docent.
 • Treballs, informes i línies d’investigació que duem a terme per demanda d’interessos reals de les empreses.

Oferim a empreses, fundacions i altres entitats diverses opcions de col·laboració:

Des d’una visió filantròpica i de responsabilitat pública:

 • Donació en metàl·lic o en espècie
 • Mecenatge
 • Dotació de premis, ajuts i beques d’estudi i de recerca

Des d’una estratègia comercial o de visibilitat:

 • Patrocini de càtedres i aules
 • Convenis de col·laboració en recerca
 • Màrqueting relacionat amb una causa

 

Col·labora en els projectes de UIC Barcelona

Si estàs interessat a col·laborar amb UIC Barcelona en algun dels seus projectes, si us plau, contacta amb Desenvolupament Corporatiu.