Beca d'Excel·lència Acadèmica - Salut

Oberta

Les beques cobreixen fins el 80 %* de la matrícula de tots els cursos de la carrera. D'aquesta manera, el  cost és d'uns 1.320 €/any, import semblant a les taxes acadèmiques de les universitats públiques. La concessió de la beca és compatible amb el descompte acordat per UIC Barcelona per a famílies nombroses. Pendent d'aprovació

Calendari

Divendres 3 de maig de 2019, proves de la convocatòria de Beques d'Excel·lència Acadèmica.

La resolució final de les Beques d'Excel·lència Acadèmica és responsabilitat exclusiva del Comitè de Beques, que es reserva el dret d'acceptació o no de les sol·licituds.

Per a més informació


Infermeria
Carolina Cortés
ccortes@uic.es

Fisioteràpia
Marta Ramos
mramos@uic.es

Bioenginyeria
Katianna Herrera
kherrera@uic.es

Psicologia
Eulàlia Giménez
egimenezc@uic.es

Tel.: 93 504 20 00

Requisits acadèmics

  1. Alumnes de batxillerat: tenir com a mínim un 8* de mitjana a primer de batxillerat. Pendent d'aprovació
  2. Alumnes de cicle formatiu de grau superior: tenir com a mínim un 9* de mitjana a primer curs del cicle. Pendent d'aprovació
  3. Superar la prova específica de UIC Barcelona per als estudis d'Educació en la convocatòria corresponent de les Beques d'Excel·lència Acadèmica.

Requisits econòmics

Cap. Per raons que ja s’han assenyalat, i tenint en compte que es vol premiar el talent i l'esforç, la participació al programa de beques no té en compte cap requisit pel que fa a la situació econòmica personal o familiar.

Procediments i terminis

Cal emplenar la sol·licitud d'admissió en línia a i també cal entregar el certificat acadèmic de primer de batxillerat i una fotocòpia del DNI, per correu electrònic, per correu postal certificat, o bé físicament al Campus Barcelona dins l'horari de la Universitat. La presentació de la sol·licitud inclou la inscripció a la prova específica* d’accés a la convocatòria de Beques d'Excel·lència Acadèmica, que tindrà lloc el divendres 3 de maig del 2019, al Campus Sant Cugat (c/ Josep Trueta, s/n). 

Per al grau de Bioenginyeria és l'última convocatòria a Beques d'Excel·lència Acadèmica (12 d'Abril).

* La prova inclourà una avaluació intensiva del candidat que permeti garantir un aprofitament  excel·lent dels estudis, i alhora una entrevista personal en profunditat.

Estudis que la beca inclou

  • Infermeria 
  • Fisioteràpia
  • Bioenginyeria
  • Psicologia

(*) Pendent d'aprovació