La Recerca a UIC Barcelona

Des del seu naixement el 1997, la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) té com un dels seus objectius la recerca. Des de llavors, UIC Barcelona ha dut a terme el seu pla en recerca i transferència de coneixement, que li ha permès situar-se en un entorn competitiu comparable al d’altres universitats de característiques i dimensions similars.

 Actualment, té diferents grups de recerca en les àrees següents:

  • Ciències Mèdiques i de la Salut
  • Ciències Socials
  • Humanitats
  • Arquitectura

Durant aquests anys, els indicadors de la qualitat en recerca han anat augmentant, així com el nombre de nous doctors, publicacions científiques, i projectes de recerca alhora que s’han anat consolidant els acords amb empreses i institucions.

En conseqüència, gràcies a la recerca, s’ha contribuït al desenvolupament de la ciència, la tecnologia i a la millora de la qualitat de vida.

Per dur a terme aquesta missió, UIC Barcelona té el suport del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, i del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), els ajuts dels quals estan destinats a projectes de les unitats de valoració i transferència del coneixement de les universitats.

"/