Subject teachers list

Lc.
Joan
HERNANDEZ
SERRET
Facultat d'Humanitats
Departament d'Humanitats
Col·laborador docent extern
Extensió: 
jhernandezs@uic.es
Fotografia del professor