Subject teachers list

Dr.
Abel
MIRÓ
COMAS
Facultat d'Humanitats
Departament d'Humanitats
Col·laborador docent extern
Extensió: 
amiro@uic.es
Fotografia del professor