Subject teachers list

Dr.
Luis
PONS
PUJOL
Facultat d'Humanitats
Departament d'Humanitats
Col·laborador docent extern
Extensió: 
lpons@uic.es
Fotografia del professor