Alumnes visitants

Sessió de benvinguda i matriculació

Un cop admès a la UIC s’organitza una sessió de benvinguda per als alumnes dels programes Erasmus, d’Intercanvi Bilateral i Visitant, en la qual se’ls dóna la informació i el material necessaris per a la seva estada a la UIC.

A més de rebre informació de gran interès i utilitat, aquest dia els estudiants tenen la possibilitat de conèixer altres alumnes de països diferents: Itàlia, Mèxic, Alemanya, Finlàndia, França i molts altres.

Al Campus de Sant Cugat*  serà el dia 5 de setembre a les 11:00 h.

Al Campus de Barcelona serà el dia 3 de setembre a las 10:30 h.

*Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i Facultat d’Odontologia.

Després de la sessió de benvinguda, l’estudiant haurà de concretar una cita amb el coordinador acadèmic de la seva facultat per revisar, modificar (si cal) i aprovar el Learning Agreement que ha proposat.

Un cop aprovat, caldrà que l’alumne i el coordinador signin el document i el lliurin al Servei de Relacions Internacionals, que procedirà a matricular l’alumne.

Caldrà tramitar els canvis en la matrícula/ Learning Agreement (changes del Learning Agreement) amb l’aprovació del coordinador acadèmic i del Servei de Relacions Internacionals durant els 10 primers dies del semestre. Passats aquests dies no es faran canvis en la matrícula.

Un cop l’alumne hagi estat matriculat, la coordinadora de Relacions Internacionals s’encarregarà d’enviar-li les credencials personals (nom d’usuari i contrasenya) per correu electrònic, per tal que pugui accedir al seu portal personal de la UIC, a través del qual podrà accedir a la seva matrícula i les seves notes i podrà descarregar-se materials de treball d’algunes classes. També se li lliurarà el carnet de la UIC, amb el qual podrà accedir a la biblioteca i al servei de copisteria.

Calendari acadèmic

Un cop hagin rebut la carta d’acceptació, els alumnes dels programes Erasmus, d’Intercanvi i Visitant ja poden preparar el viatge i organitzar-se l’estada a Barcelona, d’acord amb les dates dels seus programes d’estudis:

  • Primer semestre: des de la primera setmana de setembre fins a mitjan gener.
  • Segon semestre: des de la segona setmana de gener fins a final de maig o principi de juny.
  • Exàmens de segona convocatòria: juny/ juliol.