El Dr. Corcó, nou expert de l’agència de la Santa Seu que avalua la qualitat universitària

01/12/17
Comparteix aquesta informació

El primer encàrrec que ha rebut el Dr. Corcó com a expert de l’Agència de la Santa Seu per a l’Avaluació i la Promoció de la Qualitat a les Universitats i Facultats Eclesiàstiques (AVEPRO) ha estat l’avaluació institucional de la Universitat Eclesiàstica de San Dámaso (UESD).

El procés d’avaluació el duu a terme una comissió externa en la qual participa el Dr. Corcó. Aquesta comissió ha estudiat la situació actual i les perspectives de futur del centre amb un estudi previ per després visitar la UESD els dies 23 i 24 de novembre. Així han tingut un tracte més proper amb els membres de les juntes de facultats i amb els representants de professors i alumnes, entre d’altres.

Després d’aquesta etapa, es redactarà un informe amb l’anàlisi dels experts i les seves recomanacions estratègiques de futur per a la UESD. El Dr. Corcó ocuparà el càrrec com a expert AVEPRO fins al 2022.