ESCAMILLA LERNER, Maria Joana

Lda.
Maria Joana
ESCAMILLA
LERNER
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Departament de Ciències Bàsiques de Ciències de la Salut
Col·laboradora docent externa
Extensió: 
mjescamilla@uic.es
Fotografia del professor