ESCANEZ GONZALEZ, Pedro

Lc.
Pedro
ESCANEZ
GONZALEZ
Facultat de Dret
Departament de Dret
Col·laborador docent extern
Extensió: 
pescanezg@uic.es
Fotografia del professor