ESCARTIN MARTINEZ ZUVIRIA, Rocio

Lda.
Rocio
ESCARTIN
MARTINEZ ZUVIRIA
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Departament de Medicina
Tutora universitària clínica
Extensió: 
rescartin@uic.es
Fotografia del professor