ESCOLA RIPOLL, Daniel

Lc.
Daniel
ESCOLA
RIPOLL
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Departament de Medicina
Tutor universitari clínic
Extensió: 
descola@uic.es
Fotografia del professor