ESCRIBANO BURGOS, Laura

Dda.
Laura
ESCRIBANO
BURGOS
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Departament de Medicina
Col·laboradora docent externa
Extensió: 
lescribano@uic.es
Fotografia del professor