ESCRIBANO MOLL, Carlos

Lc.
Carlos
ESCRIBANO
MOLL
Facultat de Ciències Econòmiques i Socials
Departament d'Economia i Organització d'Empreses
Col·laborador docent extern
Extensió: 
cescribano@uic.es
Fotografia del professor