ESCURRIOLA PEÑA, Anna

Lda.
Anna
ESCURRIOLA
PEÑA
Facultat de Ciències de la Comunicació
Departament de Ciències de la Comunicació
Col·laboradora docent externa
Extensió: 
aescurriola@uic.es
Fotografia del professor