ESQUENA, Salvador

Lc.
Salvador
ESQUENA
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Departament de Medicina
Tutor universitari clínic
Extensió: 
sesquena@uic.es
Fotografia del professor