JODAR MANZANERA, Victoria

Lc.
Victoria
JODAR
MANZANERA
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Departament de Medicina
Tutor universitari clínic
Extensió: 
vjodar@uic.es
Fotografia del professor