JORGE VISPO, Marta

Lda.
Marta
JORGE
VISPO
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Departament de Medicina
Tutora universitària clínica
Extensió: 
mjorge@uic.es
Fotografia del professor