JUANEDA CASTELL, María Begoña

Lda.
María Begoña
JUANEDA
CASTELL
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Departament de Medicina
Professora Associada Mèdica (PAM)
Extensió: 
mbjuaneda@uic.es
Fotografia del professor