JUANES GIMÉNEZ, David

Lc.
David
JUANES
GIMÉNEZ
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Departament de Medicina
Col·laborador docent extern
Extensió: 
djuanes@uic.es
Fotografia del professor