JURADO CÓRDOBA, Josefa

Lda.
Josefa
JURADO
CÓRDOBA
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Departament de Medicina
Tutora universitària clínica
Extensió: 
jjurado@uic.es
Fotografia del professor