JÜRGENS MESTRE, Ignasi

Dr.
Ignasi
JÜRGENS
MESTRE
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Departament de Medicina
Associat
Extensió: 
ijurgens@uic.es
Fotografia del professor