Programa d'acollida

El programa de mentoria internacional té com a finalitat l’acollida d’estudiants estrangers per facilitar-los la integració a la universitat i a la ciutat de Barcelona.