UIC Barcelona en xifres

Curs 2016 / 2017
Actualitzades a 12/06/2017*

Estudis

 • 13 graus
 • 59 postgraus i màsters
 • 12 màsters oficials
 • 9 programes doctorats
 • 213 formació contínua
 • 15 facultats, Escoles i Instituts

Estudiants

 • 7.342 estudiants:
  • 3.169 de grau
  • 585 de màster
  • 437 de postgrau
  • 262 de doctorat
  • 2.672 de Formació Contínua
  • 78 Proves i exàmens
  • 139 Congressos

Personal

 • 593 professors docents i investigadors amb relació laboral
 • 331 personal d’administració i serveis

Alumni

16.472 membres

Activitat Internacional

 • 346 estudiants de grau i postgrau estrangers en programes d’intercanvi
 • 919 estudiants de grau i postgrau estrangers UIC Barcelona
 • 270 convenis de mobilitat

UIC Barcelona – Empreses

 • 2.948 convenis de pràctiques
 • 10 càtedres d’empresa
 • 4 aules

Recerca

 • Projectes de Recerca
  • 21 competitius
  • 55 no competitius
 • 17 grups de recerca

Instal·lacions i Serveis

 • 24.300 m2 coberts Campus Sant Cugat
 • 23.477,37 m2 coberts Campus Barcelona