ELTINAY, Nuha Mohamed Omer

Lc.
Nuha Mohamed Omer
ELTINAY
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
Departament d'Arquitectura
Col·laborador docent extern
Extensió: 
neltinay@uic.es
Fotografia del professor